Resultaatgericht Samenwerken

Bij Resultaatgericht Samenwerken werken alle partners samen aan de beste investeringen in vastgoed en de slimste onderhoudsaanpak. Centraal hierbij staan: efficiënte bedrijfsprocessen en continu verbeteren, grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Met RGS wordt meer voorbereiding, expertise, initiatief en capaciteit van opdrachtgevers en opdrachtnemers gevraagd. Die verandering mag niet onderschat worden. Mogelijk zijn andere competenties of mensen nodig voor deze samenwerking, de voordelen zijn echter enorm.

Actueel

RGS-scans

De RGS-scans zijn bedoeld om een eerste inzicht te geven waar een bedrijf staat als het gaat om resultaatgericht samenwerken. De scan beoogt antwoord te geven op de vraag: Is RGS iets voor mijn organisatie (op dit moment)? Op basis van de antwoorden ontvangt u een individuele terugkoppeling en advies.

De scans zijn ontwikkeld in samenwerking met Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL.

Uit de praktijk